Клапандарды қысыммен сынау

Үстіңгі ажыратпасы бар түйіспелік дәнекерленген жікті сынауды жүргізу үшін ернемекті қондырғысы және қысқыш гидравликалық қосылысы бар клапандарды 1600 бар қысымның астында сынау.
Ластаушы заттардың жылыстауына сынау жүргізу үшін N2+He және ом араластыруға арналған қолжетімді резервуарлар бар 1000 бар дейін газ бустері.
Минус 46 C дейін температурада сынау.