Жаңа клапандар жеткізу

1.Қалқыма шарлы клапандар
2. Жинақы шарлы клапандар
3.Бүйіржақ ажыратпасы бар корпустың алмалы-салмалы конструкциясы
Бүйіржақ кірісі бар дәнекерленген корпус
5. Үстінен кірісі бар корпус
6. Су асты клапандар
7. 3 жүрісті шарлы клапандар
8, Криогенді шарлы клапандар
1. Тік ағысты клапандар
2. Бекіту клапаны
3. Кері жалпақ топсалы клапан
4. Осьтік айналым клапандары
5. Екі тілімді кері клапандар
6. Қысыммен тығыздалатын клапандар
7. Құбырлық клапандар
8. Жинақы ажыратылмалы қақпалар/Қосарланған параллель бағыттауыштар
9. Api 6a
10. Көтергіш соташығы бар шарлы кран
11.Жапқыш