Жаңа клапандар жеткізу

1. Тік ағысты клапандар
2. Бекіту клапаны
3. Кері жалпақ топсалы клапан
4. Осьтік айналым клапандары
5. Екі тілімді кері клапандар
6. Қысыммен тығыздалатын клапандар
7. Құбырлық клапандар
8. Жинақы ажыратылмалы қақпалар/Қосарланған параллель бағыттауыштар
9. Api 6a
10. Көтергіш соташығы бар шарлы кран
11.Жапқыш