Апаттық ажырату клапанын және үрлеу клапанын жетілдіру

Жабдықтың алғашқы өндірушісінен қайта жаңғыртуды (реинжиниринг) қолдаумен апаттық ажырату клапандарын және үрлеу клапанын жетілдіру бойынша қызметтер ұсыну.
QCP сапаны баққылаудың бекітілген жоспарлары мен материалдар бойынша WPS/PQR процедуралардың біліктілігі туралы дәнекерлеу процедураларының/жазбалардың бекітілген сипаттама құжаттарын пайдалана отырып, барлық тығыздау аймақтары үшін 625 дәнекерленген жіктерді салу арқылы клапанның қызмет ету мерзімін ұлғайту мақсатында клапанды жетілдіру үшін сапаны тексеру бойынша ұсыныстар беру және тексеру (бекітпелер, корпус, ершіктің қалталары, қақпақ).
Өлшемі 18 дюймге дейін шарларды алдын ала және кейінгі өңдеу және ажарлау бойынша жұмыстарды орындау.
Түрлі қысыммен BTO/RTO/ETO/BTC/RTC/ETC кезінде айналдырушы моменттің мәндерін анықтау үшін соташықтың айналдырушы моментін сынауды жүргізу.
Статикалық қалыпта жетектің айналдырушы моментін сынау және толық жүктемені динамикалық модельдеу.